Symbolon

Symbolon vám pomůže k rozpoznání, pochopení a přijetí všech vašich částí – vnitřních osobností – které neznáte, a které vedou svůj vlastní život v temných chodbičkách a zákoutích vašeho nitra, kde bez zjevných příčin nepochopitelně přetvářejí váš život.

Symbolon je vynikajícím nástrojem pro psychoterapii a poznání sebe sama. Každá karta představuje jednu vnitřní osobnost, její chování, motivy a zároveň oblast, která volá po naší pozornosti a přijetí.

Cílem symbolonu je spojit vše, co je odmítnuto a potlačeno v našem podvědomí, s naším vědomím.

symbolon