Bachovy květové esence

Bachovy květové esence
Jsou systém 38 květových koncentrátů, které byly získány z divoce rostoucích rostlin a jejich květů. Jsou dílem Dr. E. Bacha, anglického lékaře a homeopata, který je poprvé představil na počátku 30.let minulého století.

Bachovy esence pomáhají zvládnout každodenní běžné negativní emoce, dlouhodobé duševní stavy, se kterými je člověk konfrontován. Mohou pomoci zvládnout krátkodobé negativní emoce ( strach, vztek, smutek ) i dlouhodobé duševní stavy ( deprese, rezignace). Mohou přispět ke změně negativních povahových rysů (netolerance, nerozhodnosti)nebo k rozvíjení vlastní osobnosti ( sebedůvěry, intuice, nalezení vyššího poslání ).

Svým účinkem, spočívajícím ve schopnosti harmonizovat negativní emoce a osobnost člověka, mohou posloužit všem, kteří chtějí převzít plnou zodpovědnost za své zdraví, harmonický život a pozitivní postoj k lidem a situacím.

Bachovy esence nemají žádné vedlejší účinky a může je užívat každý, včetně dětí a těhotných žen. Z květových koncentrátů je namíchána užívací lahvička, podle individuální potřeby klienta. Obvyklá dávka je čtyřikrát denně čtyři kapky na jazyk nebo do sklenice s vodou.

bachova-kvetova-terapie

Bachovy esence mohou pomoci:

 • Oprostit se od bolestných zážitků, traumat a šoků, vlastních výčitek a pocitů viny, nalézt odpuštění a orientaci na přítomnost.
 • Zvládnout různé formy strachu, z komunikace, z lidí, ze zkoušek, přehnaný strach a péče o druhé, pocity paniky a akutní stavy strachu, nalézt odvahu a vnitřní sílu.
 • Zanechat pesimismus a vnitřní zatrpklost, rezignaci a zoufalství, depresi, smutek a nalézt optimismus, pozitivní postoj k životu, naději a radost.
 • Zvýšit sebedůvěru a nalézt víru ve vlastní schopnosti a svůj úspěch. Zlepšit důvěru ve vlastní intuici a schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu.
 • Přestat se nechat ovlivňovat a manipulovat okolím. Nalézt odvahu říkat „ne“. Posílit svou vlastní vůli a stát se odolným vůči negativním vlivům okolí.
 • Přejít od kritičnosti, arogance a netolerantnosti ke shovívavosti, mírnosti a pochopení. Vymanit se z osamělosti, rezervovanosti, izolovanosti a nalézt kontakt a soulad s vnějším světem.
 • Překonat období velkého fyzického nebo duševního vypětí a obnovit síly při vyčerpání a únavě. Upustit od přílišného snažení a kladení přehnaných cílů. Nalézt pravou míru ve všem.
 • Upokojit svou mysl od vtíravých myšlenek a nalézt vnitřní klid.
 • Zvládnout adaptaci na důležité změny v životě – rozvod, změnu bydliště, školy, zaměstnání, změny během těhotenství a porodu. Nalézt opět vnitřní stabilitu.
 • Změnit vlastní nespokojenost se svým životním směřováním a nalézt vyšší smysl života, jasnou představu o svých cílech a životním úkolu.
 • Esence pomáhají dětem při jejich nezvladatelném chování, hyperaktivitě, potížích s učením, nočním pomočováním atd.