Jak probíhá kineziologické odblokování

Při první návštěvě klienta v poradně se nejdříve ptám na to jaké potíže v současnosti řeší. Chci, aby mi řekl zda má nějaké psychické problémy/ deprese, strachy, fobie, atd/ nebo i fyzické nemoci a bolesti. Většina klientů ví přesně jaké téma chce řešit, ale je vhodné uvědomit si všechno, co mi tělo a duše ukazuje v podobě různých bolestí, nemocí a pocitů. Přestože léčíme určité téma, tak vše souvisí se vším a často po terapii mizí i různé jiné obtíže, které s odblokováním zdánlivě nesouvisí.

Poté co probereme to, co vás trápí, přijde na řadu samotné kineziologické odblokování.

Postavíte se, mírně předpažíte ruce a já jemným tlakem na zápěstí zjitím svalový tonus a vytestuji téma na odblokování, které vás v současnosti nejvíce stresuje.
Pokračujeme vytestováním tzv. barometru chování, pocitů které prožíváte a vytvářejí stres, např. cítím se : nemilovaný, opuštěný, nevítaný, sebetrestající atd.
Dále natestujeme bachovy esence, které pomohou blokádu odstranit a dostanete je k užívání domů.
Dalším krokem je regrese do minulosti, vytestujeme věk, kdy došlo k situaci, která způsobila blokádu. Regrese není třeba se obávat, jste celou dobu plně při vědomí a v podstatě jen vzpomínáte, na to, co se stalo. Kineziologie nepracuje s hypnozou. Poté se posadíte, já vám položím ruce na hlavu a zkusíte si vybavit, co se v tomto období dělo. Často jde o situace, které jsme už zapomněli, ale v nevědomí tyto zážitky stále zůstávají a v přítomnosti nám způsobují problém.
Pokud si vybavíte stresující situaci, dojde k uvolnění emocí, lítost, vina, strach, nenávist, hněv a tím také k odblokování blokády.Následně vedu klienta k tomu, aby si uvědomil novou volbu, tzn. kdybych v té situaci byl znovu a měl zkušenosti jaké mám dnes, jak bych ji řešil?

Uvědomění si nové volby, se automaticky přenáší do přítomnosti a mění dosavadní chování a postoje. Vlastně uděláme přepis starého nefunkčního programu a nahradíme jej novým.

V případě, že si při odblokování nejste schopni vybavit, co se stalo, není důvod se znepokojovat, kineziologie má dostatek korekcí, pomocí kterých blok dokáže uvolnit. Často si klientům vybaví příčina až doma po konzultaci.

Nakonec vytestuji pozitivní barometr a s tím vás vyvedu do přítomnosti, např. smělý. motivovaný, spolehlivý atd .Přetestuji zda je v přítomnost potřebná korekce a případně jaké bachovy esence je vhodné uživat na podporu procesu.
Poté se zeptám těla jestli je potřeba další sezení a za jak dlouho. Obvykle se další odblokování podstupuje po 3 týdnech, kdy se do vědomí vyplaví další téma, se kterým máme pracovat.
Počet sezení je velmi individuální, záleží na tom, jak hluboko je blokáda uložena. Po každém odblokování dochází k posunu, většina klientů je registruje téměř okamžitě. Obecně doporučuji klientům absolvovat minimálně 3 sezení a pak se dohodneme na dalším. Vše je o rozhodnutí klientů, jak dalece chtěljí svoje potíže řešit. Obvykle spolu projdeme 5 – 6 sezení, při kterých poléčíme, to co je v současnosti největší problém a pak už se setkáváme pouze nárazově, třeba na jedno odblokování, když se ukáže něco s čím si neumí poradit. S mnoha klienty jsem takhle v kontaktu několik let a funguje to k jejich spokojenosti. Domnívám se, že terapie by měla lidem sloužit na to, aby jim pomohla navrátit se do plnohodnotného života a rozhodně nejsem zastáncem chození na terapii několik let. Samozřejmě je iluze očekávat, že program, který žijete od dětství, odblokujeme za 2 sezení, kineziologie sundává tyto bloky po vrstvách, tak jak se postupně nabalily.

Délka trvání kineziologického odblokování je obvykle 90 minut.