Vědomé těhotenství a porod – vliv matky na dítě během tohoto období

Pracuji jako kineziolog terapeut už 21 roků a v poslední době mi přibývají klietky, které si přejí otěhotnět nebo jsou už těhotné. Všimla jsem si, že mnoho žen si naprosto není vědomo toho, jak velký vliv mají během těhotenství a porodu na to, v jaké pohodě se jejich dítě narodí. Nikdo nám neřekl, že matky během těhotenství přenáší na své ditě většinu svých pocitů a emocí a tím je neustále ovlivnují..
Těhotenství a pobyt dítětě v matčině lůně je často prezentováno jako období bezpečí, což nemusí být vždycky pravidlem.
Během své letité praxe jsem se setkala se stovkami klientů, kteří řešili různá témata, nemoci, psychické, fyzické, vztahové problémy, zráty blízké osoby, traumatické zážitky, nedostatek financí, nadváhu, stres atd. a u většiny z nich jsme se, téměř vždy, při odblokování dostali do těhotenství a porodu.
Početí, těhotenství, porod a období do 7 let dítěte je klíčové v tom, jak se bude jeho život dále odvíjet, jaké programy, blokády a systémy přesvědčení převezme.

Ráda bych se věnovala v tomto článku období těhotenství a porodu.

Vliv matky na dítě během těhotenství je opravdu velký, dítě vnímá vše, co prožíváte a to už od samého početí. Vaše emoce se přenášejí na dítě a otiskují se do něj. Pokud jsou tyto emoce negativní – strach, vina, lítost, hněv, bezmoc, úzkost, případně zvažujete jestli nemáte podstoupit interupci, rozhodujete, doslova, o jeho životě nebo smrti. Zažila jsem mnoho případů v poradně, kdy si klient tyto situace vybavoval a znovu prožíval obavy o svůj život nebo pocit, že o mém životě rozhoduje někdo jiný a já nemám žádný vliv. Často v těchto situacích uvízneme roli oběti, vzdáme se vlády nad svým životem a vytvoříme, nevědomé, strategie na přežití, které nás mohot blokovat celý život. Například: jestli se narodím, musím své matce pomáhat, za to, že si mě nechala, měla to těžké, budu jí oporou, musím být hodná holčička, chlapeček aby mě měli rádi, nikdy se nesmím vymezit a říct ne, musím žít podle matčiných představ, mám s ní velký soucit atd.
Pokud matka prožívá během těhotenství strach, například z budoucnosti, existenční, jak to zvládneme finančně, strach z porodu a bolesti, je sama bez partnera a bojí se, přenáší se tyto obavy na nenarozené dítě a opět se vytváří nevědomý program, který se s námi táhne až do dospělosti. Pokud s ním nepracujeme, bohužel, až do smrti a dál se předává našim dětem. S oblibou se říká, že to máme v rodině.
Samotný porod je další období, kdy může dojít a často dochází k vytvoření blokád a traumat na celý život. Pokud porod proběhne hladce, neseme si do života informaci, že změna je přirozená a nemusime se bát, dokážemě se přizpůsobit a každou životní změnu vítáme jako možnost dalšího rozvoje a posunu. V případě, že během porodu dojde ke komplikacím, matka má strach a je stažená, porod probíhá dlouho a těžce, případně je nutný císařský řez, vytváří se program pro život, který se v určitých situacích automaticky spouští a je provázený emocemi strachu, úzkostí , nedůvěry, viny. Negativní programy z porodu mohou být např.: každá změna je těžká, mám z ní strach, bojím se začít něco nového, nezvládnu to, cítím zodpovědnost za pocity druhých, musím se snažit, aby byli spokojení, sebe stavím na druhé místo. Život a žití prožíváme jako nebezpečné místo, bojíme se riskovat a konat podle duše, jsme odpojení od sebe a závislí na radách okolí.
Z období po porodu pochází také naše obavy ze samoty a strach, že budeme opuštěni.

Jak tomu předejít?

Matky během těhotenství v dnešní době mohou všemu výše napsanému lehce předejít a uvědomit si, že nejsou bezmocné, převzít za sebe a svoje dítě plnou zodpovědnost, tím, že si připustí svoje pocity a emoce, přestanou je potlačovat a během svého těhotenství , ideálně už před otěhotnením, začnou na sobě pracovat. Uvědomit si, že mám problém a požádat o pomoc a terapii rozhodně není projevem slabosti, ale naopak síly.
Těhotenství je období velké změny a transformace pro ženy i jejich partnery. V této době vystupují na světlo mnohé z vašich bloků z dětství, vašeho narození a z rodinného systému. Je na každém. jak s tím naloží. V dnešní době je mnoho terapií, které vám mohou pomoci tyto blokády odstranit a tím se postarat o to aby matka i dítě prožili toto období harmonicky.

Klientkám ve své poradně doporučuji přijít jednou za měsíc na kineziologické odblokování, kde odstraníme bloky, které vyplavaly a namícháme lahvičku bachových esencí k užívání domů. Bachova esence pro těhotenství a porod, která pomáhá vyrovnat se změnami je vlašský ořech. Tato esence v kombinaci s dalšími, podle potřeb klientek, se míchá a užívá také před porodem a po něm. Pomáha matce i dítěti projít v klidu porodem a adaptovat se na změnu.
V posledních letech jsem tento způsob podpory a léčení využila u mnoha žen v poradně a u všech proběhlo těhotenství a porod bez jakýchkoli problémů a komplikací. Děti, jejichž matky na sobě vědomě pracují, se rodí s velkým pocitem bezpečí, jsou klidné, v noci se nebudí strachem, nejsou závislé na matce a vyrůstají z nich silné, nezávislé osobnosti. To vše samozřejmě začíná u rodičů, pokud si vyléčím svoje blokády, automaticky se mi začne zvyšovat sebeúcta a respekt vůči sobě samému, vím kdo jsem, co chci, kam jdu a totéž předávám svým dětem. A o to jde snad každému z nás, pokud se rozhodneme být rodiči.

Zde je příběh klientky:

Lenka mě v poradně navštívila asi před dvěma lety. Byla jí diagnostikována systémová sklerodermie, nemoc, která se podle klasické medicíny nedá vyléčit, maximálně pozastavit její průběh a nikdo neví jak tato nemoc bude probíhat. Co pacient, to jiný průběh.. Začaly jsme spolu pracovat pomocí kineziologie a bach. esecí a hledaly jsme příčinu. V průběhu terapie se ukazovalo, že toto téma, mimo jiné, souvisí se vztahem k matce a s tendencí neprojevovat vůbec své emoce. Lenka byla v té době na mateřské dovolené a zvažovala co dál v pracovní oblasti. Měla vystudovanou architekturu a toužila se tomuto oboru více věnovat, ale zárověn si přála mít druhé dítě, od čehož ji zrazovali doktoři. Argumentovali tím, že se porodem může nemoc zhoršit. V té době jsem pořádala seminář Odblokování potenciálu, který je zaměřen na objevení a rozvinutí našeho potenciálu a talentu. Lenka se rozhodla tento seminář absolvovat a během této doby se jí jasně ukázalo, že si jednoznačně přeje mít druhé dítě a zastavuje ji pouze strach z nemoci, který jsme odblokovaly. Rozhodnout se počít a porodit dítě je také jedna z možností jak rozvinout svůj potenciál a realizovat se v roli matky.
Přibližně po 3 měsících mě opět navštívila v poradně, v té době už byla těhotná. Dohodly jsme se, že do porodu bude jednou za měsíc docházet do poradny na odblokování a pro esence, které užívala v průběhu těhotenství. Přibližně v šestém měsíci se jí začal vyplavovat blok z doby, kdy rodila své první dítě, měla nepříjemný zažitek s doktory a sestrami a cítila se naprosto bezmocná. Tato blokáda se projevovala jako strach z porodu, který jsme vyléčily.. Provázela jsem Lenku po celou dobu těhotenství a dávala jí podporu, kterou jí její matka nedokázala dát. Před porodem jsme namíchaly bachovy esence, které jsem jí doporučila užívat před i po narození dítěte.

Chlapeček se narodil za 14 dní po naší poslední konzultaci, vše proběhlo bez komplikací a Lenka si užívá svoje mateřství v klidu a pohodě. Nemoc se terapiích zastavila a zlepšil se i Lenčin vztah s matkou.